Svet zavoda

Zavod upravlja Svet zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov:

 • 3 predstavniki ustanoviteljice,
 • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
 • 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ankaran.

Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni delavci zavoda, in sicer:

 • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev šole,
 • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca in
 • enega predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na Svetu staršev, in sicer:

 • dva predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
 • enega predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec.

Predsednik Sveta zavoda je Mirko Zorman

Člani Sveta zavoda OŠV Ankaran so:

Predstavniki delavcev:

 • Nataša Jerman
 • Igor Smolnik
 • Miha Franca
 • Zorica Krstič
 • Valentina Šukljan

Predstavniki staršev:

 • Kristina Nocent
 • Mateja Jerman
 • Veronika Minarikova

Predstavniki lokalne skupnosti:

 • Mirko Zorman
 • Mirella Ceglar Jurinčič
 • Katja Pišot Maljevac

Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2023/24

Zapisnik 15. redne seje z dne 5. 3. 2024

Zapisnik 14. redne seje z dne 19. 9. 2023Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2022/23

Zapisnik 13. redne seje z dne 6. 6. 2023

Zapisnik 12. redne seje z dne 7. 3. 2023

Zapisnik 7. dopisne seje z dne 23. 1. 2023

Zapisnik 6. dopisne seje z dne 11. 1. 2023

Zapisnik 5. dopisne seje z dne 23. 11. 2022

Zapisnik 4. dopisne seje z dne 13.10.2022

Zapisnik 11. redne seje z dne 20. 9. 2022

Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2021/22


Zapisnik 10. redne seje z dne 7. 6. 2022

Zapisnik 9. redne seje z dne 24. 3. 2022

Zapisnik 8. redne seje z dne 17. 3. 2022

Zapisnik 7. redne seje z dne 28. 2. 2022

Zapisnik 6. redne seje z dne 31. 1. 2022

Priloga 1

Priloga 2

Zapisnik 5. redne seje – nadaljevanje z dne 24.1.2022

Zapisnik 5. redne seje z dne 5.1.2022

Zapisnik 4. redne seje z dne 22.9.2021

Zapisnik 3. dopisne seje z dne 26.11.2021

Zapisnik 2. dopisne seje z dne 23.11.2021

Zapisnik 1. dopisne seje z dne 9.11.2021Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2019/2020

Zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda z dne 17.9.2019


Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2018/2019

Zapisnik 13. dopisne seje  Sveta zavoda z dne 11.6.2019

Zapisnik 12. seje Sveta zavoda dne 4.3.2019

Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda z dne 27.9.2018

Zapisnik 8. dopisne seje  Sveta zavoda z dne 13.11.2018

Zapisnik 7. seje Sveta zavoda dne 7.9.2018

Zapisnik 6. dopisne seje Sveta zavoda dne 30.8.3018


Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2017/2018

ZAPISNIK SVETA ZAVODA 5. SEJA

ZAPISNIK SVETA ZAVODA 6. SEJA

ZAPISNIK SVETA ZAVODA 7. SEJA

ZAPISNIK SVETA ZAVODA 8. SEJA

ZAPISNIK SVETA ZAVODA 10. SEJA

Zapisniki Sveta zavoda za šol. leto 2016/2017

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda, 21. 10. 2016

Zapisnik 2. seje Sveta zavoda, 22. 11. 2016

Zapisnik 3. seje Sveta zavoda, 3. 1. 2017

Zapisnik 4. seje Sveta zavoda, 9. 2. 2017