O javnem zavodu

Osnovna šola in vrtec Ankaran je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ankaran. Zavod opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.

Organiziran je kot devetrazredna osnovna šola. Za izvajanje programa za predšolske otroke pa je kot enota zavoda organiziran vrtec.

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na območju celotne Občine Ankaran.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, se za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov določi mag. Domen Petelin, univ. dipl. prav., info@kurikulum.si 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznikeIzjava o dostopnosti

 

Spletno mesto šole in vrtca Ankaran (https://osv-ankaran.si) je napisano v jeziku HTML5 in uporablja CSS3 stilske predloge za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in določene funkcionalnosti uporablja JavaScript. Delovanje in izgled spletne strani je preverjeno v vseh popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

 

Spletna stran je prilagojena osebam z različnimi invalidnostmi

Pri vnosu vsebin administrativni vmesnik omogoča označevanje različnih nivojev naslovov (Heading 1, 2, 3 in 4 ter body tekst). Za fotografije, dokumente in druge nebesedilne elemente je omogočeno dodajanje opisa, kar sistem prepozna kot »alternativni« tekst.

 

Spletna stran je oblikovana odzivno

Velikost se prilagaja glede na napravo, ne da bi se s tem izgubile funkcionalnosti ali vsebina. Povečava spletne strani je mogoča s kombinacijo tipk CTRL in +. Povečava strani ne vpliva na njeno funkcionalnost ali vsebino.

 

Navigacija

Spletna stran posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno s prikazano vsebino, tako da uporabnik vselej ve, na kateri podstrani se nahaja. Zaporedje strani je usklajeno z vsebino strani. Uporaba navigacije ostaja konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila, informacije ali vprašanja glede skladnosti spletnega mesta z določili Zakona o dostopnosti spletišč lahko pošljete na e-naslov info@osv-ankaran.si ali pokličite na telefonsko številko 05 662 66 80.

 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

 

Ta izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023 na podlagi samoocene.