Knjižnica

V šolski knjižnici:

  • si lahko izposodiš knjige ter CD-je in DVD-je,
  • lahko spremljaš knjižne novosti in si ogledaš priložnostne razstave,
  • lahko bereš, se učiš, pripravljaš predstavitve, referate, seminarske naloge in raziskovalne naloge,
  • lahko igraš družabne igre.

Med šolskim letom učenci v spremstvu učiteljev posameznih predmetov večkrat obiščete šolsko knjižnico. Pri izposoji in pridobivanju knjižnično-informacijskega znanja ti svetuje in te spodbuja knjižničarka Andreja Božič.


Urnik izposoje knjižnega gradiva v šolski knjižnici

2021 – 2022

 URA

PON

TOR

SRE

ČET

PET

0.

6. A

7. A

 8. A

 8. B


1.

1. A

2.

3. A


5. B

3. A

5. A

3.


2.B

 

 

4. A

4.


  

5.


4. B 

6.


6. B
7.


9. A
 

Telefon: 05 662 66 86DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE ob upoštevanju higienskih ukrepov in priporočil NIJZ

Po priporočilih NIJZ za knjižnice , da je naenkrat v knjižnici kar najmanj uporabnikov in da upoštevajo varnostno razdaljo, je delo v knjižnici organizirano po specifičnih možnostih in potrebah učencev in strokovnih delavcev šole.

Obiski bralcev:

Obiski so organizirani po skupinah (razredne skupnosti) določeno uro na določen dan v tednu (po dogovoru z razrednikom). Izdelan je urnik izposoje za posamezne oddelke.

V knjižnico pridejo samo bralci, ki knjige vračajo in/ali si jih izposojajo.

»Pregledano gradivo«, ki si ga bralci ne bodo izposodili, se odlaga na za to določenem mestu (vračanje knjig) in se z njim ravna v skladu z navodili NIJZ.

V knjižnici je na razpolago 9 čitalniških mest, na katerih lahko učenci opravljajo šolsko delo v skladu z navodili NIJZ. Po vsaki uporabi se delovno mesto razkužilo.

Računalnika, ki se ga ne da temeljito razkužiti, bralci ne uporabljajo.

Izposoja in vračanje gradiva:

Bralci si ob vsakokratnem obisku izposodijo čim več gradiva, ki ga lahko obdržijo 30 dni (razen knjig za domače branje). Pri izposoji ali vračilu ni potrebno predložiti izkaznice.

Vrnjeno gradivo se odlaga na za to določeno mesto v knjižnici in se z njim ravna po navodilih NIJZ.

Bralna značka in druge bralne aktivnosti:

Vse bralne aktivnosti, ki bodo organizirane tekom šolskega leta, bodo objavljene tudi na spletni strani šole (e-učilnice) in se izvajale po objavljenih navodilih.

Učbeniški sklad:

Učenci si učbenike izposojajo po pripravljenem urniku, s katerim so seznanjeni učitelji in je objavljen na oglasni deski v zbornici.

Ob obisku razredne skupnosti v knjižnici, so učenci seznanjeni s knjižničnimi pravili in zahtevami NIJZ veljavnimi v času epidemije s korona virusom.

 

Knjižničarka:                                                                                       Ravnateljica:

Andreja Božič                                                                                     Željka Adamčič