Svetovalna služba

Na svetovalno službo se obrni, kadar ne veš:

  • kako se je treba učiti, 
  • kako se je treba pogovarjati s sošolci,
  • kako se je treba pogovarjati z učitelji,
  • kako se je treba pogovarjati s starši,
  • kako se je treba lotiti uresničevanja lastnih ciljev.

V naši šoli s teboj sodeluje in ti svetuje pedagoginja Mateja Rejc.

Telefon: 05 662 66 83

Svetovalna služba sodeluje tudi z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami, ki ti prav tako lahko pomagajo.

S svetovalno službo sodeluješ pri vpisu v 1. razred osnovne šole oz. v 1. letnik srednje šole. V 9. razredu zate organizira obisk dijakov in profesorjev, ki predstavijo različne srednje šole pri urah oddelčne skupnosti.


Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21

Razpis


Karierna orientacija

Rokovnik 2021

Informacije o vpisu v srednjo šolo

Razpis za vpis novincev v srednje šole

Srednješolski Vpisnik - 2021

Informativni dnevi februar 2021 tabela

Seznam dijaških domov za informativne dneve


 Vabila na informativne dneve

SEPŠ Koper vabilo

SEPŠ Koper kontakti

Gimnazija Koper dopis

Gimnazija Koper vabilo

Gimnazija Koper program za petek 12.2.2021

Gimnazija Koper program za soboto 13.2.2021

Gimnazija Koper - Umetniška gimnazija, smer glasba - vabilo

Srednja šola Izola - vabilo

STŠ Koper - predstavitev

ŠC PET - vabilo

ŠC Srečka Kosovela Sežana

Radio - ŠC Srečka Kosovela Sežana

ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA v Novi Gorici

Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna


Informacije glede štipendij

 Na tej povezavi so odgovori na aktualna vprašanja v zvezi s štipendijami.

Kopiram odgovor glede uveljavljanja dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije:

Katere dosežke za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja dijak/študent, ki bo v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prešel na višjo raven izobraževanja in se bo vpisal v 1. letnik izobraževalnega programa?

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 lahko v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZZUOOP uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 vpisal v 1. letnik srednje šole,  za pridobitev štipendije za to šolsko leto uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole.