Šolsko gradivo

Delovni zvezki in učni pripomočki

Seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov objavi šola na koncu posameznega šolskega leta za naslednje šolsko leto.

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

Seznam učnih gradiv 2021 - 2022.pdf

Seznam potrebščin 2021 - 2022.pdf

Seznam dz 2021 - 2022.pdf

NAROČILA šolskega gradiva preko spleta

Naročila učnega gradiva in šolskih potrebščin na navedeni spletni strani Kopije – nova. V polju HITRA NAROČILA izberite šolo in razred ter naročite delovne zvezke in šolske potrebščine.

Kopija nova

Mladinska knjiga

Libris

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad, v katerega je vključen izbor učbenikov, objavljenih v Katalogu učbenikov za osnovne šole. Iz učbeniškega sklada si učenke in učenci lahko izposojajo učbenike brezplačno. Prejmejo jih v prvih dveh tednih v septembru.