Svet staršev

Za organizirano uresničevanje vašega interesa v zavodu deluje Svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolite na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dá mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednica Sveta staršev je Petra Privošnik

KATJA MATAHLIJA  Skupina Školjka

JERICA ZAHARIĆ  Skupina Morska zvezda 

MARJETKA ČERNIGOJ CERGOL  Skupina Morski ježek

BOJAN FERLEŽ  Skupina Rakovica

DAŠA GORIČAN KRSTIĆ  Skupina Morska želva  

KATJA ŠAVRON  Skupina Riba

ALENKA ŠINKOVEC  Skupina Delfin 

MATEJA JERMAN  1.a    

KRISTINA NOCENT  2.a

VERONIKA KRULJAC  2.b    

LEA PERŠIČ  3.a    

SANJA DUMANIĆ  4.a    

MANUELA ZUPANC  4.b    

MELIHA FAJIĆ  5.a    

TANJA FALKNER  5.b    

METKA ŽVANUT  6.a    

PETRA PRIVOŠNIK  6.b    

PETRA SATLER  7.a    

MONIKA BROZINA FILIPČIČ  8.a    

MAXIM AVERYANOV  8.b    

ERIKA RAŽMAN  9.a    


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2021/2020

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 21. 9. 2020.pdf

Zapisnik 1. dopisna seje Sveta staršev, 5. 2. 2021.pdf

Zapisnik2. redne seje Sveta Staršev, 3. 3. 2021

Zapisnik 3. redne seje Sveta Staršev, 7. 6. 2021


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2020/2019

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 17. 9. 2019.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2018/2019

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 10. 6. 2019.pdf

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev, 27. 3. 2019.pdf

Zapisnik 1.redne seje Sveta staršev, 20.9.2018.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 26. 9. 2017.pdf

Zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev, 7. 12. 2017.pdf

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev, 3. 4. 2018.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2016/2017

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 22. 9. 2016

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 27. 10. 2016

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 16. 1. 2017

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 23. 1. 2017