30.05.2020

Vrnitev v šolo (1.6.2020)

 

Spoštovani starši !

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se ponovno odpirajo šolska vrata za učence 4. in 5. razreda. V sredo, 3. 6. 2020, pa še za učence 6. – 8. razreda.

V nadaljevanju vam posredujemo organizacijo dela na šoli, od 1. 6. 2020.

Organizacija dela ob odprtju šol 1. 6. 2020

1.- 3. razred

Učenci bodo imeli pouk po urniku, kot je bil pred 16.3.2020 in bo potekal v njihovih matičnih učilnicah, kjer se zadržujejo večino časa bivanja v šoli. Prvi razred bo ponovno združen. 

4.- 5. razred

Ponovno se v šolo vrnejo v ponedeljek, 1. 6. 2020, in imajo pouk po urniku v svoji matični učilnici. 

6. – 8. razred

S poukom pričnejo v sredo, 3. 6. 2020, po urniku in sicer v učilnicah:

6. a – učilnica GOS

6. b – učilnica SLO

7. a – učilnica DRU

8. a – učilnica MAT (pouk TJA, SLJ, MAT: 1. skupina – učilnica MAT, 2. skupina – učilnica TJA)

9. a - učilnica NAR (pouk TJA, SLJ, MAT: 1. skupina – učilnica NAR, 2. skupina – učilnica TEH)

9. razred

Od ponedeljka, 1. 6. 2020, nadaljujejo pouk po urniku združeni, razen pri pouku v manjših učnih skupinah. 

1. PRIHOD V ŠOLO

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 6.20 in 8.00. 

Ostali učenci pa od 8.00 do 8.20, skozi oba vhoda (RS in PS). 

Učence bosta usmerjala hišnik in dežurni učitelj.

Staršem vstop v šolo ni dovoljen, razen za starše prvošolcev.

Učenci si ob prihodu v učilnico razkužijo ali umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in šolsko klop.

Šolske potrebščine učenci prinašajo v šolo, glede na urnik. 

2. JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo bo potekalo po matičnih učilnicah, vsak razred v svoji učilnici.

3. ŠOLSKA PREHRANA 

Malica in kosilo ter ostali obroki bodo organizirani za vse učence, ki so prijavljeni na šolsko prehrano. 

4. PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo organizirano po razredih, tako kot je bilo pred 16. 3. 2020. 

Odhodi iz PB:

 

  • 13.00
  • 14.00
  • 15.00
  • 15.30
  • 16.00
  • 16.30
  • oziroma odhod z avtobusom 

(po razporedu).


 

5. ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Knjižnica deluje od 25. maja 2020 po veljavnem urniku. 

Omogočeno bo:

1) Vračilo gradiva. Gradivo bo nato 7 dni v karanteni. Po preteku te dobe bo izposoja tega gradiva spet mogoča.

2) Izposoja gradiva. 

6. ODHOD DOMOV IN ŠOLSKI AVTOBUS

Učenci bodo odhajali domov takoj po pouku oziroma po pravilih, ki veljajo za učence vključene v PB. Šolski avtobus vozi po urniku, ki je veljal pred 16. 3. 2020. Vsi učenci morajo v avtobusu obvezno nositi masko.

Veselimo se ponovnega srečanja z učenci!