28.11.2018

VREDNOTE SO DOMA V NAŠI ŠOLI

V Osnovni šoli Ankaran posvečamo zelo veliko pozornosti medsebojnim odnosom, ustrezni komunikaciji in občečloveškim vrednotam.

Vrednote, ki jih poudarjamo, niso le temelj lepega vedenja vsakega učenca, ampak so ključnega pomena za uspešno obvladovanje vsakdanjih zahtev v šoli in zunaj nje. 

Vrednote, ki jim sledimo, smo izpostavili na posebnem dnevu dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda.

V uvodnem delu smo si ogledali osem kratkih filmov na temo osmih vrednot: odgovornost, predanost, fleksibilnost, pozitiven odnos, integriteta, uravnovešenost, govorjenje z dobrim namenom ter učenje iz napak. Avtorji filmov so naši učenci, ki obiskujejo filmsko in dramsko interesno dejavnost. 

Sledilo je aktivno delo v delavnicah, kjer so naši učenci spoznali na konkretnih primerih navidezno zapleteno vsebino posamezne vrednote.

Opaziti je bilo, da so učenci zavzeto sodelovali v vseh aktivnostih. Prepričani smo, da se jim bo vsaj nekaj spoznanj z današnjega dne vtisnilo v spomin in da bodo delovali tako, kot so tudi sami ugotovili, da je prav in dobro za vse.

Veseli učenci, zadovoljni učitelji in velika količina pozitivne energije so danes napolnili šolo z vrednotami, s katerimi živimo, a se jih niti ne zavedamo.

Željka Ličan Adamčič,

ravnateljica OŠV Ankaran