09.05.2021

UP PEF vabilo na srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev

 Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost 

 

Spoštovani pedagoški delavci z osnovnih in s srednjih šol,

 ker se zavedamo pomembnosti vsestranskega razvoja talentov, ki so nosilni stebri naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih področjih, vas vabimo na SREČANJE NADARJENIH IN NJIHOVIH UČITELJEV, ki bo v Ankaranu od 20. do 22. oktobra 2021, pod strokovnim vodstvom UP PEF (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta) in UMMI (Zavod za izobraževanje Koper), ki ima dvajsetletne izkušnje pri izvedbi taborov za nadarjene.

Srečanje podpira tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad RS. 

 


S projektom želimo ozavestiti, implementirati in
širiti primere dobre prakse med mentorji v Sloveniji.

 

PROGRAM
 Organizirane bodo aktivne delavnice, ogledi slovenske obale, pogovori z umetniki in raziskovalci, srečanje z ameriškimi partnerji, dogodek pa se bo zaključil s strokovnim posvetom in racionalizacijo vsebin javnosti.

Gre za pomembno socialno integracijo nadarjenih in talentiranih ter zadovoljevanje njihovih temeljnih intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb. 

 

 ZA KOGA? 

  • učence 9. razreda osnovne šole, 
  • vse dijake ter 
  • njihove mentorje in pedagoške delavce, ki delajo z nadarjenimi.

 

 

DODATNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
 Za učitelje oz. mentorje smo v okviru srečanja pripravili dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

 

(i)    Mentorji, ki se bodo udeležili srečanja z nadarjenim učencem/dijakom ali skupino učencev/dijakov, se lahko predhodno udeležijo dodatnega (brezplačnega) 16-urnega strokovnega izobraževanja z izr. prof. dr. Mojco Kukanja Gabrijelčič, strokovnjakinjo s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive udeleženci izobraževanja pridobijo 1 točko. 

(ii)    Z aktivno udeležbo na strokovnem posvetu, ki bo potekal ob zaključku srečanja (z inovativno predstavitvijo rezultatov dela na taboru), lahko sodelujoči mentorji v skladu s Pravilnikom pridobijo še dodatni 2 točki.

Ob zaključku tabora mentorji prejmejo potrdilo, ki ga lahko uveljavljajo za napredovanje v naziv. 

 

 

KAKO POTEKA PRIJAVA?
 Lahko se prijavite sami, lahko je prijavitelj šola, lahko so skrbniki ali starši.

 CENA
 Kotizacija za enega udeleženca (učenec, dijak, mentor) znaša 150 EUR z DDV. V ceno je vključena namestitev v štiri posteljnih sobah, dva polpenziona, dodatno kosilo, material, sodelovanje na delavnicah, predavanja, obogatitveni program bo vožnja z barko ob slovenski
 obali. Plačilo je mogoče izvesti v dveh obrokih.

 KONTAKT 


 

Facebook

Instagram

YouTube

E-mail

Splena stran

 


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 Cankarjeva ulica 5 · Koper 6000 · Slovenija