26.03.2018

Šolski otroški parlament

V sredo, 21. 3. 2018 je na šoli potekal Šolski otroški parlament.

Udeležili so se ga predstavniki razrednih skupnosti, ravnateljica šole Željka Ličan Adamčič, šolska pedagoginja ter gost, učenec OŠ Dušana Bordona. 

Zasedanje šolskega otroškega parlamenta so vodili učenci Tim Mihelič, Tija Dvojmoč (8. r.) ter Gaja Pirjevec (9.r.).

Po uvodnem pozdravu in nagovoru, kjer so pojasnili kaj je otroški parlament in čemu je namenjen, so povabili predstavnike učencev od 1. do 7. razreda, da predstavijo svoje delo v oddelkih.

Prvi razred je na plakatu predstavil kako je šola izgledala nekoč, drugi razred je prav tako na plakatu predstavil primerjavo šol nekoč in danes, prav tako so o šoli nekoč govorili v 4. razredu.

Peti razred se je poglobil v 8 ključnih kompetenc, podrobneje pa v Učenje učenja in nam preko PP predstavitve prikazal pomen le tega.

Šesti razred je v skupinah primerjal različne šolske sisteme v Sloveniji: Waldorfska šola, pedagogika Montessori, ter nam bolj znane – javne šole.

Sedmi razred se je posvetil šolam po svetu in v EU. Na parlamentu so nam predstavili šolo v Indiji , Keniji ter na Kitajskem. 

8. in 9. Razred je na šoli izvedel anketo na temo Odnosi v šoli, ter metode in oblike poučevanja.Anketo so izpolnjevali učenci od 6. do 9. razreda. 


Na koncu se nam je predstavil še učenec iz OŠ Dušana Bordona, ki je tri leta obiskoval osnovno šolo v Londonu. Ob slikah in osebnih dokumentih je učencem zelo nazorno prikazal sistem šolanja v Veliki Britaniji. Učenci in vsio prisotni smo bili nad njegovo predstavitvijo navdušeni.


Mateja Rejc

Mentorica ŠSU in OP

Fotogalerija