27.03.2019

Šolski in medobčinski otroški parlament, marec 2019

Šolski in medobčinski otroški parlament, marec 2019

V mesecu marcu smo na šoli izvedli Šolski otroški parlament. Tema otroškega parlamenta, ki smo se ji posvečali prejšnje in to šolsko leto, je Šola in šolski sistem. Na naši šoli smo se posvečali vsebinam kot so: moj odnos do šole, prevzemanje odgovornosti, odnosi v razredu - spoštovanje in strpnost. Te vsebine se namreč povezujejo z vsebinami 8 krogov odličnosti, katere so učenci spoznavali na dnevu drugih dejavnosti v mesecu oktobru, saj si vsi na šoli želimo, da bi se tako učenci kot zaposleni, na šoli dobro počutili.

Učenci so na zasedanju predstavili vsebine, ki so se jim posvečali v razredu. Veliko smo se pogovarjali o tem kaj pa lahko jaz naredim za boljše počutje v razredu, na hodniku, na igrišču…

Ob koncu Šolskega parlamenta smo izvolili tri predstavnike za medobčinski otroški parlament in sicer: Nikita Averyanov, Valeria Bošković in Tim Mihelič. Učenci so se 15. 3. 2019 udeležili predpriprav na medobčinski otroški parlament, ki so potekale v kulturno izobraževalnem društvu Pina v Kopru. 

Učenci so v skupinah razmišljali o družini in šoli, različnosti v šoli, prostem času, zdravi šoli, svojih dolžnosti in odgovornosti ter o učenju. Imeli so številne pobude in zamisli: želijo si več uporabnih vsebin pri pouku (šola za življenje), več spoštovanja med učitelji in učenci, več gibanja v šoli, težave imajo pri usklajevanje hobijev in prostega časa in druge.

Sledil je zabavni del z gostoma Luka in Jaka iz gledališke skupine Lastnikov humorja.

V petek, 22. 3. je v Pretorski palači potekalo zasedanje 29. medobčinskega otroškega parlamenta. Zbrane učence in mentorje je najprej nagovoril predsednik DPM Koper, g. Robert Trunkl, generalna sekretarka ZPMS ga. Breda Krašna, pa tudi župan MOK g. Aleš Bržan.

Učenci so predstavili vsebine in sklepe, ki so jih oblikovali v svojih skupinah na predpripravah.

V skupini, ki se je posvečala učnim vsebinam ugotavljajo, da je snovi v šoli preveč, ista snov, ki je sedaj pri več predmetih, bi lahko bila obdelana samo pri enem predmetu, želijo si odpravo predur, zamik šolskega leta (začetek pred 1. 9., konec pa ob ocenjevalni konferenci), pri NPZ bi tretji predmet učenec lahko izbiral sam, glede na svoj interes. Starši se preveč vtikajo v njihove ocene. 

V skupini šola in učenje si želijo več uporabnih vsebin pri pouku, saj jim primanjkuje izkušenj(prva pomoč, izpolnjevanje obrazcev..). Te vsebine bi lahko bile vpletene tudi v reden pouk npr pri KE ali BIO..

V skupini, ki se je posvečala spoštovanju poudarjajo, da bi morali več delati na sprejemanju drugačnosti, razumevanju drug drugega, saj nekateri učitelji ne spoštujejo učencev, pričakujejo pa spoštovanje z njihove strani. Ugotavljajo, da se spoštovanja naučiš doma, v šoli pa bi morali imeti že od prvih razredov dalje možnost odkrite komunikacije. Učencem bi moralo biti že od prvega razreda jasno, kako se je potrebno obnašati do učiteljev.Učenci naj bi imeli možnost, da gredo po pouku do učitelja in se pogovorijo, v kolikor imajo kakšen problem. Pogrešajo več razrednih ur, saj so le te namenjene predvsem opravičevanju ur. Nespoštovanja si na šolah učitelji ne upajo obsojati. Težave bi morali reševati skupaj: starš, učitelj in učenec, pri tem ne bi smelo prihajati do zamer, pač pa skrbeti za spoštovanje iz vseh strani. Spoštovanje ugotavljajo, v prvi vrsti izvira iz nas…Nespoštljivi učenci s svojim obnašanjem zgolj iščejo pozornost.

Skupina, ki se je pogovarjala o prostem času meni, da je zelo subjektivno zaznavanje le tega, saj si nekateri učenci ne znajo organizirati svojega prostega časa, morda si ga niti ne želijo. Vsak mora pri sebi razčistiti, ali zmore večjo količino hobijev ali ne.

Ob zaključku medobčinskega otroškega parlamenta so učenci podali še nekaj predlogov za naslednji, 30. Otroški parlament in sicer: prehrana, pravice in dolžnosti s poudarkom na dolžnostih, ekologija, predstavitev poklicev, varnost na spletu…

Pa še nekaj slik iz šolskega in medobčinskega otroškega parlamenta…Mateja Rejc

Mentorica OP