06.07.2022

POPRAVNI IZPITI V MESECU AVGUSTU 2022

Predmet

datum

prostor

ura

ANGLEŠČINA

26. 8. 2022

Učilnica angleščine

08:00 pisni del izpita

10:00 ustni del izpita

slovenščina

24. 8. 2022

Učilnica slovenščine

08:00 pisni del izpita

10:00 ustni del izpita