21.01.2021

Pomembne informacije za starše in učence od 1.do 3. r.

Spoštovani,

do nadaljnjega bo šola delovala po modelu C. 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/32/.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta zagotovljena.

V kolikor imate možnost otroka pripeljati tik pred poukom in ga odpeljati po pouku oz. po kosilu, bo to iz vidika zmanjševanja stikov in možnosti okužb dobrodošlo.

V šolo vstopajo samo starši prvošolcev, in sicer samo zjutraj-ob prihodu v šolo.

Zaščitna maska in razkuževanje (na vhodu) sta obvezna.

Učenci nosijo masko do učilnice, v učilnici so brez maske.

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju počakate otroka pred šolo. Učence bomo pospremili k izhodu ob dogovorjenih urah (tako kot pred zaprtjem šole).

Prehrana bo zagotovljena v enakem obsegu kot pred zaprtjem.

Prevoz v šolo s šolskim avtobusom bo potekal. sporočili Vam bomo urnik.

Hvala Vam za razumevanje, potrpljenje in sodelovanje.

Lep pozdrav!     Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran