10.05.2019

Počitniško varstvo otrok

Občina Ankaran (organizator varstva) v času šolskih počitnic od 26. 6. 2019 do 30. 8. 2019 v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra (v nadaljevanju OBV) organizira poletno počitniško varstvo šolskih otrok v starosti od 5 do 11 let, ki se izvaja v prostorih OBV, na plaži v Valdoltri ter po programu organizatorja na drugih lokacijah. 

Počitniško varstvo se izvaja od ponedeljka do petka v času od 7.00 do 17.00 ure. Počitniško varstvo se ne izvaja ob dela prostih dneh v Republiki Sloveniji, določenih z veljavnim zakonom.

Prijavnica


Splošni pogoji