02.12.2020

Obvestilo šolskim knjižnicam o prevzemanju bibliografskih zapisov za e-knjige

NUK se je z Založbo Genija dogovoril, da njihove izdaje, ki jih hranimo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije kot obvezni izvod spletnih publikacij, lahko ponudimo v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko trenutno dostopajo do 80 naslovov. Večinoma gre za klasična dela slovenske književnosti in so dostopna na povezavi:

Povezava: dLib

Priporočamo, da šolske knjižnice povezavo namestijo na svojo spletno stran in na tak način, z enim klikom, omogočijo dostop svojim uporabnikom.

V kolikor želi šolska knjižnica v svojo lokalno bazo prevzeti bibliografski zapis določene e-knjige, to lahko stori (v okviru segmenta zaloga), vendar bibliografskemu zapisu ne sme dodajati zaloge (polja 996), niti inventarne številke. Polja 996 so namenjena samo virom v fizični obliki in ne spletnim virom. Do e-gradiv, ki so dostopna prek oddaljenega dostopa, nato dostopamo s povezave, ki je navedena v bibliografskem zapisu in nas pripelje na določeno spletno mesto, kjer se vir ali gradivo nahaja.

 Primer: COBISS ID 262910976 Kot kaže fotografija zajema zaslona, pri izbranem bibliografskem zapisu ni polja 996, zato se v COBISS+ izpiše status v izposoji: Dostopna je elektronska verzija dokumenta ali pa gre za elektronski vir.