27.03.2020

Obvestilo: povratna informacija

                                                                                                                              Ankaran, 27. 3. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,


po dveh tednih izrednih razmer in posebnega načina učenja in poučevanja, Vam moram prvotno izreči pohvalo in zahvalo, da ste se lotili dela zelo resno in odgovorno. Učenci, starši in učitelji ste postavljeni pred nov izziv.

Pri prijateljih, znancih in v medijih sem v tem času zasledila veliko pohval učencem, staršem in učiteljem, in sicer da zelo zagnano »obiskujejo e-šolo«. Zasledila pa sem tudi nekaj primerov zaskrbljenosti glede preobremenjenosti otrok v zvezi s količino nalog.

Do tega pride zato, ker je učenec doma malo manj naravnan na skoncentrirano učno delo in ker učitelji ažurno skrbijo, da so učenci aktivni in da ohranijo dobro »učno kondicijo«. Prosimo vas, da učiteljem podatekratko povratno informacijo glede poteka učnega dela preko kanalov po katerih običajno komunicirate s šolo.

Tako bo naše delo še bolj uspešno, učinek na učenca pa boljši. Verjetno se bomo kar dobro navadili na tako obliko učenja in poučevanja, saj zaenkrat ukrepu ni videti konca.


Vse Vas prav lepo pozdravljam in želim lep in miren konec tedna. Ostanite doma, da boste ostali zdravi.


Željka Ličan Adamčič,

ravnateljica OŠV Ankara