17.04.2020

Navodila za pouk na daljavo

SPLETNA E-UČILNICA

Obvestilo: Za dostop do predmeta MATEMATIKA v 9.A razredu je potrebna prijava v e-učilnico z uporabniškim imenom in geslom

Navodila:

Vse ostale e-učilnice so nastavljene brez gesla - za vpogled ni potrebna prijava. Kliknite na izbrani predmet in prikazala se vam bo objavljena snov.

Spletna e-učilnica  deluje tudi na mobilnem telefonu v brskalniku ali kot aplikacija.


1.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

LIKOVNA UMETNOST

ŠPORT

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAVANJE OKOLJA

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

ANGLEŠČINA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


2.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŠPORT

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


2.B

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŠPORT

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


3.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŠPORT

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


3.B

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŠPORT

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


4.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

DRUŽBA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ŠPORT

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


4.B

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

DRUŽBA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ŠPORT

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


5.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

DRUŽBA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

GOSPODINJSTVO

ŠPORT

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


6.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ITALIJANŠČINA ZA TUJCE

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

NARAVOSLOVJE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

GOSPODINJSTVO

ŠPORT

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


6.B

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ITALIJANŠČINA ZA TUJCE

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

NARAVOSLOVJE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

GOSPODINJSTVO

ŠPORT

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR


7.A

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ITALIJANŠČINA ZA TUJCE

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA

NARAVOSLOVJE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

ŠPORT

IZBIRNI PREDMETI

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR

FILMSKA VZGOJA


8.A

SLOVENŠČINA 1.SKUPINA

SLOVENŠČINA 2.SKUPINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ITALIJANŠČINA ZA TUJCE

ANGLEŠČINA 1.SKUPINA

ANGLEŠČINA 2.SKUPINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA

FIZIKA

KEMIJA

BIOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

ŠPORT

POSKUSI V KEMIJI

IZBIRNI PREDMETI

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR

FILMSKA VZGOJA


9.A

SLOVENŠČINA 1.SKUPINA

SLOVENŠČINA 2.SKUPINA

MATEMATIKA

ITALIJANŠČINA 2

ITALIJANŠČINA ZA TUJCE

ANGLEŠČINA 1.SKUPINA

ANGLEŠČINA 2.SKUPINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

FIZIKA

KEMIJA

BIOLOGIJA

ŠPORT

IZBIRNI PREDMETI

ODDELČNA SKUPNOST

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

DRUGI TUJI JEZIK

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

PEVSKI ZBOR

FILMSKA VZGOJAInteresne dejavnosti

Izbirni predmeti

Dodatna strokovna pomoč in svetovanje - DSP

Individualna in skupinska učna pomoč - ISP

Dodatna strokovna pomoč za tujce - DSP

Knjižnica

Podaljšano bivanje