10.06.2020

NAČT VRAČANJA KNJIŽNEGA GRADIVA

NAČT VRAČANJA KNJIŽNEGA GRADIVA 

po navodilih NIJZ za knjižnice

Po priporočilih NIJZ, naj bo, naenkrat v knjižnici kar najmanj uporabnikov in da upoštevajo varnostno razdaljo. Kjer je mogoče, je vračanje organizirano tako, da učenci gradivo pustijo v razredih.

 

Obvestilo o vračanju knjižnega gradiva:

Vračanje je organizirano tako, da učenci gradivo pustijo v razredih (za učence razredne stopnje, pomagajo razredniki, predmetne stopnje pa učitelji po predmetih). 

Učno gradivo, izposojeno iz US, učenci od 1. – 5. razreda oddajo na za to določeno mesto v učilnici in sicer posebej po predmetih. Na koncu tedna jih učenec, ki ga določi razredničarka prinese v knjižnico in odloži na prostor, ki je določen za karanteno gradiva (usmerja knjižničarka).

Učenci od 6. – 9. razreda vračajo učbenike pri učiteljih posameznih predmetov in jih ob koncu ure učenec, ki ga za to določi učitelj, prinese v knjižnico. Učenci, ki ne boste imeli učbenikov tisti dan v šoli, jih prinesete naslednjo uro pri določenem predmetu.

Iz knjižnice izposojeno leposlovno in drugo knjižno gradivo, učenci prinesejo v matično učilnico, kjer se do konca tedna zbere na za to določenem mestu. Knjižničarka ga bo zadnji dan v tednu pobrala in v knjižnici ravnala z njim po navodilih za vrnjeno gradivo. 

Izkaznic ne prinašate! Vse vrnjeno gradivo bo pri posameznem bralcu razknjiženo.

 

 

Knjižničarka:                                                               Ravnateljica:

Neda Kranjec                                                              Željka Ličan Adamčič