26.03.2018

Medobčinski otroški parlament

V petek, 23. 3. 2018 je v Pretorski palačiv Kopru potekalo zasedanje 28. medobčinskega šolskega parlamenta, ki ga je vodilo štiričlansko predsedstvo.Uvodni pozdrav je mladim parlamentarcem namenil g. Robert Trunkl, predsednik DPM Koper, pozdravila jih je Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, g. Timotej Pirjevec – urad za družbene dejavnosti MOK, med gosti pa sta bila učiteljica v pokoju ga. Olga Rebula ter z glasbeno točko Drago Mislej – Mef.

Mladi parlamentarci so predstavili svoje sklepe, do katerih so prišli na delavnicah 13. 3. 2018 na ŠOUP-in sicer:

želijo so manj sedenja v klopeh in učilnico v naravi,

manj učenja na pamet in bolj življenjsko uporabnevsebine pri pouku (podjetništvo) več uporabnih ved: samoobramba, prva pomoč, uporaba narečij pri pouku, kuhanje domačih jedi..),

bolj aktiven pouk (timsko delo, projektno delo, šole v naravi, uporaba e učbenikov),

bolj poglobljene razlage brez hitenja skozi učni načrt,

manj domačih nalog in možnost pisanja le teh po pouku kot medsebojna vrstniška pomoč,

manj izbirnih predmetov in več interesnih dejavnosti ,

krajši pouk in več rekreativnih odmorov,

tekmovanja med šolami (ne samo športna, npr kuhanje..),

predmeti kot so LUM, GUM, TIT naj ne bi bile številčno ocenjene…


Interese in želje mladih parlamentarcev bosta učenki naše in OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini prenesli na zasedanje Nacionalnega Otroškega parlamenta, ki bo potekalo 9. 4. 2018 v Državnem zboru v Ljubljani.

Fotogalerija