17.04.2018

Izmenjava učencev

Med šolskim letom se nam je ponudila priložnost, da organiziramo dvodnevno izmenjavo za petošolce OŠV Ankaran in petošolce podružnične šole »Pier Paolo Vergerio il Vecchio« v Hrvatinih. Tako so se v sredo, 11. aprila, in v četrtek, 12. aprila 2018, učencemv Ankaranupri pouku pridružili štirje učenci podružnične šole z italijanskim učnim jezikom, učencem v Hrvatinih pa štirje učenci naše šole.

Na ta način želimo učence spodbuditi k učenju italijanskega jezika in kulture, saj živijo na dvojezičnem področju, jim ponuditi priložnost za druženje in sklepanje novih prijateljstev.

Fotogalerija