24.04.2017

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Koper.DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE KOPER – PetKA
KOLARSKA ULICA 10, KOPER, E-mail: dnevnicenter.kp@gmail.com
telefonska številka: 05 66 34 590 ali 051 389 608
  Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – P e t K A  

KRATKA PREDSTAVITEV

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Koper. Sedež ima na Kolarski ulici 10, v starem mestnem jedru Kopra. Njegovo ime PetKA nosi simboliko odlične ocene, pomeni pozdrav prijatelju, ko mu pomahaš, pomeni pa tudi potrditev, ko s tleskom dveh dlani izraziš strinjanje oz. pohvalo za dobro opravljeno delo. KA, črki v imenu, ki ju zapisujemo z veliko začetnico pomenita kul aktivnosti. To so vse dejavnosti, ki se odvijajo in so privlačne za otroke in mladostnike.

Vsebinsko zajema preventivno-vzgojne dejavnosti ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Namenjen je otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti, ki želijo kakovostno preživljati prosti čas.

Poleg psihosocialne pomoči, dnevni center otrokom in mladostnikom ponuja in zagotavlja vzgojno pomoč ter pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih, prostočasnih dejavnostih – različnih delavnicah, individualnih razgovorih in drugih pomočeh zaposlenih ter prostovoljcev otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se tako preizkušajo v različnih vlogah, učijo se socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglabljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju. V času počitnic omogoča otrokom in mladostnikom brezplačno, kvalitetno, organizirano in aktivno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

Pogoji za vključitev v program:
- prebivališče na območju Mestne občine Koper ali Občine Ankaran,
- prostovoljna odločitev otroka oz. mladostnika in motivacija za sodelovanje v programu,
- starost med 6 in 18 let,
- napotitev s strani prijateljev, staršev, šolskih svetovalnih delavcev, strokovnih delavcev CSD Koper,
- soglasje staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov.

Program je v celoti brezplačen. Financirajo ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Koper in občina Ankaran. Vsako leto nas podpirajo tudi različni donatorji.

Izvajalci programa:
vodja programa: Urška Prinčič, univ. dipl. socialna pedagoginja
sodelavka v programu: Marianna Gortan, dipl. socialna delavka
javni delavci: Vito Vergolin, Verino Mišič Meškovič in Jadranka Stuhli

V občini Ankaran bo program pričel delovati 8.5.2017. Otrokom in mladostnikom bo na voljo od ponedeljka do petka med 16.30 in 18.30, aktivnosti pa se bodo izvajale v prostorih OŠ Ankaran.

Več informacij na spletni strani http://www.csd-kp.si/ ali na FB strani https://www.facebook.com/Dnevni-center-za-otroke-in-mladostnike-Koper-P-e-t-K-A-184031898275565/

Pripravila:

Urška Prinčič, vodja programa