23.03.2021

C1- pouk ob morebitnem poslabšanju epidemiološke slike

Spoštovani,

 

želim Vas seznaniti, da so na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport in na Zavodu za šolstvo pripravili C1 model, ki ga bomo uporabili v primeru poslabšanja splošne epidemiološke slike v Republiki Sloveniji. Da boste nanj pravočasno pripravljeni, v kolikor bo to potrebno, Vas želim z njim predhodno podrobneje seznaniti.

Od trenutnega B modela se prilagojeni model C1 razlikuje v tem, da predvideva zmanjšano število učencev, ki se hkrati izobražujejo v šolskih prostorih.

V prostorih šole se bo pouk ves čas izvajal za učence od 1. do vključno 5. razreda. Za učence od 6. do 9. razreda bo pouk potekal izmenično v šoli in na daljavo. Predvidena je tedenska izmenjava. Prvi teden se v šoli izobražujejo učenci 8. in 9. razreda, naslednji teden pa učenci 6. in 7. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi, torej v običajnih oddelkih oz. mehurčkih.

 

Lep pozdrav!             Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran