Učencem o sodelovanju pri pouku na daljavo

Na kaj moraš paziti pri pouku na daljavo?

 

1. Redno vstopaj v spletno učilnico in opravi naloge pri vseh predmetih.

 

 

2. Aktivno sodeluj pri pouku po ZOOM-u.

 

 

3. Vprašaj starše, če so dobili kakšno sporočilo na elektronsko pošto od eAsistenta.

 

 

4. Vsak dan poglej na spletno stran šole.

 

 

5. V primeru bolezni takoj javi razredniku.

 

 

6. V primeru težav z internetom ali računalnikom javi računalnikarju ali v tajništvo šole. 

 

 

7. V primeru učnih težav javi svetovalni službi.

 

 

8. Pri pisni in ustni komunikaciji bodi vljuden, uporabljaj knjižni jezik.

 

 

 

Želim vam veliko uspeha, dobro opravljenega dela in da bi se čim prej srečali v šoli.

 

 

                             Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran