SODELOVANJE S ŠOLO- obvestilo za starše

Spoštovani starši,

 

najprej vas še enkrat pozdravljam v novem šolskem letu in upam, da ste leto dobro začeli in da uspešno odpravljate nejasnosti, saj si želimo čim prej podati novim izzivom naproti.

 

Opravili smo anketo o pouku na daljavo med učenci, starši in zaposlenimi. Pri vseh treh skupinah se je izkazalo, da si želimo enotnih kanalov po katerih bo potekala komunikacija med vami in nami.

 

Izbrali smo eAsistenta, ki nam omogoča hiter dostop do vaših telefonskih številk in naslovov elektronske pošte.

eAsistent vam v okviru brezplačnega paketa ponuja možnost, da dobite od nas vabila, obvestila in prijavnice na vaš elektronski naslov.

Na ta način boste ustrezno in pravočasno obveščeni ter bolje povezani s šolo.

 

Vljudno vas prosim, da v kolikor še nimate obkljukanega dovoljenja za sporočanje preko elektronske pošte v eAsistentu, to storite.

https://www.easistent.com/starsi/

 

Po modelu pouka, ki ga izvajamo, smo dolžni vse roditeljske sestanke izpeljati v videokonferenčni obliki. Izbrali smo aplikacijo ZOOM. Navodila vam bodo poslana z vabilom po elektronski pošti, ki bo poslana preko eAsistenta.

 

Hvala vam, da strpno sprejemate vse novosti in spremembe, ki nam jih narekujejo okoliščine v katerih živimo.

 

Lep pozdrav.

                                                                                    Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankaran, 4.9.2020