Obvestilo - 60 dnevni plačilni rok

Spoštovani starši,

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 - ZZUOOP) se ne glede na 82. člen ZIUZEOP plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).

Ob tem vas želimo opomniti, da bosta tako v mesecu novembru in decembru zapadli v plačilo obveznosti za dva meseca. In sicer;

  • novembra (avgust in oktober),
  • decembra (september in november).

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljam.

 

Vodstvo OŠV Ankaran