Obvestila

Izbirni predmeti in interesne dejavnosti

V šolskem letu 2016/2017 boš lahko obiskoval naslednje neobvezne in obvezne izbirne predmete ter interesne dejavnosti:

Izbirni predmeti OŠ Ankaran

Interesne dejavnosti OŠ Ankaran