Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti v Ankaranu

Obveščamo, da namerava Občina Ankaran izvesti vzdrževalna dela na Vinogradniški poti.   Območje posega je razvidno na spodnji sliki.

Izvajalec del, družba Hartis d.o.o namerava z delom pričeti 14.01.2019. Gradnja bo trajala predvidoma 60 dni z možnostjo podaljšanja v primeru daljšega obdobja slabega vremena. Dela se bodo pričela z zgornje strani in se pomikala proti Valdoltri. 

V času gradnje bo na cesti urejena popolna zapora v krajših odsekih, ki bo vzpostavljena od ponedeljka do sobote med 8:30 in 16:30.

V  času popolne zapore bo tranzitni promet popolnoma onemogočen, obvoz za lokalni promet pa bo urejen preko Lazareta.

Informacije o morebitnih spremembah trase šolskega avtobusa se nahajajo na spletni strani  OŠV Ankaran.